Ett värderings­­perspektiv

Vår drivkraft är att inspirera och underlätta för individer, grupper och organisationer att söka sina djupaste värderingar och omsätta dem i praktiskt handlande.

Läs mer

Value arbetar med värderingsbaserad utveckling för såväl individer som för grupper och organisationer. Våra tjänster inom exempelvis ledarskapsutveckling, scenarioplanering, strategisk utveckling och övriga konsulttjänster omfattar för oss självklart alltid ett värderingsperspektiv.

Att känna till och sträva efter att leva enligt sina värderingar skapar större engagemang och motivation och gör det lättare att prioritera och fokusera, både för individer och organisationer. När individers och organisationers värderingar stämmer överens, så kallad värderingskongruens, mår både människan och organisationen bra och det märks på resultatet.

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg för dig och din organisation!

Individer

Hitta dina drivkrafter och ditt engagemang.

Grupper & team

Att som ledare skapa fungerande team och arbetsgrupper.

Organisationer

Värderingsstyrda organisationer som vill ändra det som sitter i väggarna

Varför VALUE

Dina värderingar vägleder dina prioriteringar, styr dina handlingar och skapar din bild av verkligheten.

Se uppdrag

Varför arbeta med värderingar?

Våra personliga värderingar visar vad som verkligen är viktigt och djupt meningsfullt för oss. Värderingar håller samman familjer, organisationer och samhällen. När vi identifierar våra värderingar och berättar om våra upplevelser bakom skapar vi sammanhållning, engagemang och motivation!

The Creative Plot

Entreprenörskap och start-ups
Läs mer

Större sjukhus

Organisatorisk transformation
Läs mer

Mekanisk industri

Team- och grupputveckling
Läs mer