Aktuellt

Facilitarorkonferens.

Value International Users Conference blev en stor framgång. Många facilatorer var på plats i Lund den 31 maj – 1 juni, och fick bl a delta i en Master Class kring värderingar i organisationer.  Syftet med denna Master Class var att få verktyg och kunskap om processer för att arbeta med grupper och organisationer för att uppnå värderingskongruens.

 

 

 

Utöver detta bjöds på ett urval ”Best practises”, möjligheter till diskussioner och mycket mer.

Vi hoppas alla deltagare fick massor med matnyttigt med sig hem!