Aktuellt

Vår användarkonferens - redan en tradition!

Value International User Conference blev en stor framgång. Många facilatorer var på plats i Lund den 31 maj – 1 juni, och fick bl a delta i en Master Class kring värderingar i organisationer.  Syftet med denna Master Class var att få verktyg och kunskap om processer för att arbeta med grupper och organisationer för att uppnå värderingskongruens.

Utöver detta bjöds på ett urval ”Best practice”, möjligheter till diskussioner och mycket mer.

Vi hoppas alla deltagare fick massor med matnyttigt med sig hem!

WORKSHOP

Value Constellations - en workshop med Ty Francis

TOR 4/10 TILL FRE 5/10 I LUND

Det kommer mer och mer litteratur som utforskar teorin och betydelsen av organisatoriska och personliga värderingar i vårt arbetsliv, men det finns ännu inget skrivet om hur vi använder värderingar som fokus för vårt arbete. I denna innovativa workshopserie som börjar med ”Value Constellations” i oktober, kommer vi att utforska hur vi kan använda value metoden i kombination med andra relaterade metoder och tillvägagångssätt.

Vad är en konstellation?

En konstellation är en spatial relationsmodell, en levande karta, en fysisk representation som externaliserar och belyser individens inre, ofta omedvetna, bild av en relation. I denna faciliterade process tar deltagarna rollen att vara representanter för en viss relationskarta. I coachning en-och-en använder man fysiska objekt som representanter vilket gör att coachen och klienten kan ”flytta runt” på objekten och titta på de underliggande strukturerna av helt system av relationer. Genom att bekräfta sanningen om ”vad som är”, skapas möjligheten till förändring hos individen och relationssystemet.

Innehåll i workshopen ”Value Constellations”

Konstellationsmetoden är utmärkt för att hjälpa individer att hitta sina egna värderingar, prioriteringar och beteenden på ett sätt som gör att de bättre kan få kontakt med sina kärnvärderingar. Workshopledaren Ty Francis var en av de första organisatoriska ”constellators” i Storbrittannien och han har handlett seniora utövare i Storbrittannien, Europa och USA de senate 15 åren. Under den första workshopdagen lär han ut Konstellationsmetodens grundläggande teknik och inställning och på dag 2 experimenterar deltagarna med konstellationer och Value-metoden.

Deltagande och pris

Anmäl dig idag genom att skriva till oss på info@value.se
Pris: 6 900.00 SEK för certifierade facilitatorer
Pris: 9 400.00 SEK för övriga. Detta pris inkluderar en rangordning av värderingar och två sessioner med individuell facilitering innan workshopen.

Workshopen börjar torsdag 4/10 kl 09.00 och slutar på fredag 5/10 kl 16.00.
För mer information, kontakta Bobby Forshell på bobby.forshell@value.se.

Workshopen ges på engelska.