Så här går det till

Ett beprövat program för en värderingsstyrd organisation.

1. Mätning av arbetsengagemang och motivation hos medarbetare.

2. Kartläggning av värderingar. Vi använder vårt egna interaktiva webbverktyg Value Online för att rangordna de värderingar som styr organisationen och medarbetarna.

 

3. Storytelling – den personliga berättelsen och upplevelsen är grundläggande för att synliggöra de värderingar som ligger till grund för en grupps prioriteringar och beteenden.

4. Tydliggöra verksamhetens mål på kort och lång sikt och komma överens om vilka gemensamma värderingar, beteenden och prioriteringar som säkerställer organisationens framgång.

5. Matchning mellan medarbetares personliga värderingar och verksamhetens framgång.

6. Utvärdering och mätning av uppnått resultat.