Coachning och mentorskap

Värderingsbaserad individutveckling

Processen med Value används av våra partners och konsulter sedan flera år tillbaka, och uppdragen är ständigt pågående.

Vid coachning – livscoachning, karriärcoachning eller andra former av caochning – är processen med Value en kraftfull metod att finna coacheens drivkrafter och inre motivation. Också vid mentorskap används Value för att utveckla deltagaren. Vårt verktyg Value Online används till exempel i uppdrag inom både coachning och mentorskap för institutioner inom EU.