Större sjukhus

Organisatorisk transformation

Sjukhuset startar sitt värderingsarbete tidigt 2017 och räknar med att det ska pågå under hela 2017.

Organisationen är stor och komplex, något som gör det svårt att hitta gemensamma grundläggande värderingar och synen på de organisationskulturella värderingarna. Uppdraget består i att hitta de värderingar som i dag är gemensamma och normativa, att därifrån med processerna i Value formulera en plattform för vilka värderingar man önskar var gällande i organisationen och stöd genom ett ledarskapsprogram för transformationen dit.