Mekanisk industri

Grupputveckling

Genomfördes som konsultuppdrag hösten 2016.

En mekanisk industri i Stockholmsregionen behövde snabbt sätta ihop ett temporärt men sammansvetsat team. Genom att arbeta med personliga värderingar skapades ett klimat i gruppen för öppenhet och tillit som på ett snabbt sätt fördjupade relationen mellan deltagarna. Detta gjorde att man kunde hantera mycket komplexa frågeställningar nästan omedelbart – man kunde genom att använda Value forcera fram öppenhet och tillit.