The Creative Plot

Value i entreprenörskapet

Uppdraget för The Creative Plot i Lund startade under 2016 och är pågående.

”The Creative Plot har i Value ett konkret och tydligt verktyg och metod som stärker vårt arbete med att stötta kulturella och kreativa näringar, inte bara i affärsutveckling utan som de värderingsdrivna personer, team och organisationer som branschen innefattar. Med Value har vi också möjligheten att använda flera språk vilket krävs i internationell och flerspråkig kontext. Vi har direkt använt Value för entreprenörerna i acceleratorn Barcamper, Phase to Face idrottsentreprenörer och i vår del av SoPAct socialt entreprenörskap.”

www.thecreativeplot.se

www.barcamper.se

www.phasetoface.se