Scouterna

Värderingsstyrda organisationer

Uppdraget påbörjades 2000 och är löpande med flera ledarskapsprogram som genomförs varje år.

Sedan 10 år tillbaka har Value ett samarbete med Scouterna och Scouternas folkhögskola. I deras ledarskapsprogram ”Värdebaserat ledarskap” är Value Online en viktig beståndsdel . Då Scouterna är en värderingsstyrd organisation är det viktigt att ledarskapet grundar sig i personliga värderingar – för att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv. Scouterna använder Value Online framgångsrikt och har valt ett långsiktigt samarbete.