World Values Initiative

Value för studenter

Studentföreningen World Values Initiativ i Lund använder sedan 2013 kontinuerligt Value Online i sitt arbete för studenter. Samarbetat är pågående och omfattar varje år över 1 000 studenter.

 

 

”World Values Initiative Lund startades våren 2013 av ingenjörsstudenter som kände en längtan efter att lära sig mer om självledarskap, motivation och personliga värderingar och som bestämde sig för att ta saken i egna händer.

Vi i föreningen har i samarbetet med Value, bland annat genom facilitatorutbildningar, fått lära oss om filosofin kring personliga värderingar och hur storytelling kan användas för att tydliggöra dessa för sig själv och andra.

Verktyget Value Online har vi också använt både internt i föreningen och i många externa evenemang och andra sammanhang där studenter har fått jobba med självkännedom för ökad studiemotivation, utveckling av sitt självledarskap och för att få bättre grepp kring hur grupptryck kan hanteras.

Just nu är Values filosofi och teori kring personliga värderingar det vi känner är den tydligaste approachen man kan använda för att definiera sitt ”Varför”, och utifrån det rikta sina ansträngningar för bättre beslutfattande i livet.”

www.worldvaluesinitiative.se