Utbildning

Våra online-utbildningar körs kontinuerligt.

Utbildningen till facilitator är tre-delad:
Teori
Teorierna bakom processen, aktuell forskning och erfarenheter.
Övningar
Genom hela kursen får de blivande facilatorerna möjlighet att arbeta med verktygen i olika situationer.
Praktik
Mellan utbildningstillfällena har deltagarna möjlighet att använda verktyget i den egna verksamheten.

En utbildad och certifierad facilitator arbetar med värderingar och värderingsperspektiv på organisations-, grupp- och individnivå.

 • Utbildningen är uppdelad på 3-6 tillfällen (inklusive egen facilitering inför kursstart) beroende på om den är utformad som en öppen kurs, en företagsintern utbildning eller om det är en online-kurs.
 • Vår grundkurs för facilatorer sträcker sig över åtminstone 20 timmar vid minst 3 tillfällen.
 • Priset för kursen inklusive egen facilitering är 19 700 SEK.
 • Vi erbjuder olika möjligheter:
  – onlinekurs på engelska eller svenska
  – på plats i Lund eller Stockholm
  – företagsintern utbildning
 • Är du intresserad av att bli Value Online certifierad facilitator, maila till info@value.se, eller ring 0768 – 56 46 22.