VALUE.Online

Vårt eget verktyg Value Online bygger på forskning och teorier kring värderingar och medvetandeutveckling av bl a Kegan, Hall och Schwartz

Vill du arbeta med Value Online och vara delaktig i att finna organisationers och människors drivkrafter och motivation?
Läs mer här: Utbildning

Value Online är ett interaktivt molnbaserat verktyg.

Value Online är en rangordning du gör på webben – det är ingen test eller analys. Man rangordnar vad som är viktigt och detta genererar översiktskartor över vilka värderingar som är mest betydelsefulla och angelägna just nu.

Vi har aldrig en värdering i taget! Studier visar att en gruppering av värderingar styr våra prioriteringar och vårt beteende. Value Online synliggör detta.

Med Value Online arbetar vi med en väl beprövad storytelling-teknik som tar fasta på berättelser kring värderingar och definierar drivkrafter och prioriteringar.

Value Online finns på 11 språk, och fungerar därför i internationella och flerspråkiga verksamheter.

En utbildad och certifierad Value Online facilitator leder processerna.