VALUE.Online

Value Online bygger på forskning och teorier kring värderingar och medvetandeutveckling.

Läs mer om Value Online

 

Value Online är en rangordning du gör på webben – det är ingen test eller analys. Du rangordnar vad som är viktigt för dig, och dina berättelser kring dina värderingar gör Value Online till ett mycket kraftfullt verktyg. Du är ett subjekt – inget objekt!

Du loggar enkelt in i respektive sektion nedan.

Göra rangordningen

Logga in här för att komma till rangordningen

Se dina resultat

Logga in här för att se dina resultat

Administrera dina användare

Logga in här för att administrera dina användare

Om VALUE Online

Ett verktyg. En kompass. Där personliga värderingar sätts i handling.

Value Online är en rangordning du gör på webben – det är ingen test eller analys. Du rangordnar vad som är viktigt för dig och detta genererar en översiktskarta över vilka värderingar som är mest betydelsefulla och angelägna för dig just nu.

Efter att du genomfört din rangordning träffar du en av oss utbildad och certifierad Value Online facilitator för den fortsatta processen. Vi arbetar med en väl beprövad storytelling-teknik som tar fasta på dina berättelser kring dina värderingar. Med utgångspunkt i dina självupplevda berättelser kan du definiera dina drivkrafter och dina prioriteringar framåt.

Metoden är fullständigt skalbar; den passar lika bra för individuell utveckling som för grupp och teamutveckling och även till utveckling av hela organisationer.

 

Value Online bygger på forskning

Att vara medveten om och förstå sina personliga värderingar är en förutsättning för att kunna praktisera sina värderingar. Att kunna prioritera och leva i enlighet med sina värderingar, skapar en stark känsla av meningsfullhet och engagemang hos oss människor. Ju högre grad av medvetenhet om våra värderingar, desto större är sannolikheten att vi kommer  att göra radikala förändringar mot ett liv som känns mer meningsfullt.

Value Online bygger på forskning och teorier kring värderingar och medvetandeutveckling av bl a Brian P. Hall mfl. Denna forskning visar att det globalt finns ca 500 värderingar. Av dessa är ca 150 – 200 knutna till en kultur, ett land, en religion osv, och var och en av oss lever efter 20-50 värderingar under vår livstid. Dessa värderingar kallas ”kärnvärderingar”. Våra kärnvärderingar förändras över tid beroende på yttre omständigheter, vår egen utveckling osv. Den rangordning du gör på Value Online är alltså en ögonblicksbild – det som är viktigt för dig här och nu.

Hur hänger ett ambitiöst ledarskap som aspirerar på att skapa en framtid som är radikalt bättre än det nuvarande ihop med värderingar? I sin masteruppsats ”Do Higher Ambition Leaders Start With WHY?”, Chalmers University of Technology, Göteborg, 2016, visar Krístín Grímsdottír att ett ambitiöst ledarskap är kopplat till medvetandeutveckling och stark förankring i personliga värderingar. Hon använder sig av Values verktyg och metoder, Brian P. Hall’s teorier om värderingar och kopplar det till Simon Sinek’s ”Start with Why”. Ladda ner uppsatsen här:

2016_MscThesis_DoHigherAmbitionLeadersStartWithWHY_GrimsdottirKristin.

Bli facilitator

Vill du arbeta med Value Online? Vill du vara delaktig i att finna andra människors drivkrafter och motivation?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som affärscoach, organisationsutvecklare, coach eller mentor och till dig som vill utveckla ett värderingsbaserat ledarskap.
Arbetar du i någon form med människors drivkrafter, kan Value Online vara ett bra verktyg för dig!

Läs mer om utbildning