Varför Value?

Vi omsätter värderingar i praktiskt handlande.

Personliga & normativa värderingar
Vi skiljer på normativa värderingar (till exempel regler och normer) och personliga värderingar (drivkrafter).

Skalbarhet
Vår metod är fullständigt skalbar; den passar lika bra för organisationsutveckling som för grupp- och individutveckling.

Value Online
Med det unika webbaserade verktyget Value Online kartläggs värderingar. Interaktiviteten gör att värderingar ställs mot värderingar och de viktigaste prioriteras fram.

Storytelling
När vi jobbar med storytelling förstår vi vad värderingarna verkligen står för. Dialogen kring de erfarenheter och händelser som har skapat värderingarna är ett snabbspår till relationsdjup och tillit.

Processansvar
Vi leder hela processen, från kartläggning av värderingar till genomförande och utvärdering,