Skaffa dig
ett strategisk övertag

Vi har verktyget, metoden och plattformen för att ta din personliga utveckling och organisationskultur till nästa nivå

Relations

Arbeta med värderingar på alla nivåer

Individuella värderingar

Människor med insikter och kunskap om sina egna personliga värderingar är mer engagerade och motiverade – både i sitt privata liv och på arbetet. Antag att du också kan hitta harmoni och överensstämmelse mellan dina egna värderingar och värderingarna på din arbetsplats. I så fall blir effekten ännu mer betydande för engagemanget. Stress och ångest som är förknippade med ditt arbete minskar. Ledare som har insikt om sina personliga värderingar och organisationen uppfattas som mer trovärdiga och finner det lättare att fatta beslut.

Teamvärderingar

Teamkultur är de förväntade beteendena och prioriteringarna som laget står för och främjar. Lag är nyckelbyggstenar för att uppnå harmoni mellan individ och organisation. I ett lag där individen känner sig bekväm och överensstämmande har de möjlighet att praktisera sina värderingar. Detta skapar mening och inre motivation. Men när lagets värderingar hamnar ur fas lider alla. Människor ogillar sitt jobb, personalens behållning lider och lagets produktivitet sjunker.

Organisationsvärderingar

Organisationer, både stora och små, är uppbyggda av mindre team med sina egna värderingar. Men de bredare organisationernas värderingar spelar en avgörande roll för att samordna dessa team och skapa en harmonisk helhet.

I en organisationskultur som drivs av värderingar är övergångar och förändringar naturliga eftersom alla vet vad de ska göra och varför. När människor kan identifiera sig med organisationens syfte och kultur bidrar deras motivation till högre engagemang och produktivitet.

Untitled_Artwork-3 2

För personlig utveckling:

Value.Individual

Är du redo att ta din personliga utveckling till nästa nivå? 

Förstå dina egna värderingar för att utveckla dina ledarskaps-, karriär- eller personliga färdigheter. Vi erbjuder också mentorskap för ledare och chefer samt individuell ledarutbildning inom team och organisationer.

Förstå er gruppdynamik:

Value.Team

Har du ett nytt team eller nya teammedlemmar som behöver leverera? Ge dem rätt förutsättningar att lyckas genom att arbeta med beteenden och prioriteringar som är avgörande för teamets framgång. Om prestation och välbefinnande är viktigt, börja här.

Untitled_Artwork 10
Untitled_Artwork-2 2

Finn harmoni i din organisation

Value.Organisation

Metoden innebär insatser från ett antal viktiga externa och interna intressenter. Genom intervjuer och storytelling används deras synpunkter för att utveckla en uppsättning ledande värderingar/principer som organisationen kan leva upp till.

Deras externa perspektiv skapar en standard för beteenden som ska tillämpas i alla interaktioner, som man kan vara stolt över och ta ansvar för.

value.lab

Skapa framtiden tillsammans:

Value.Lab

Value.Lab är ett månatligt forum för samskapande av nya processer, produkter, verktyg och applikationer, där vi utforskar tankar och idéer med en experimentell och innovativ inställning. De interaktiva online-sessionerna på två timmar har specifika ämnen som rör värdearbete i olika sammanhang i vårt ekosystem.

Är du intresserad av att facilitera?

Är du passionerad för att lära dig att hjälpa andra att utforska och utöva sina värderingar? Kanske är du en konsult eller coach som vill utöka och förbättra dina verktyg? Eller en ledare som vill bygga en teamkultur i ditt företag? Jobbar du med HR och behöver en metodik som kan samordna personliga och organisatoriska värderingar?

Oavsett din bakgrund eller ditt syfte kan utbildning som facilitator hjälpa dig att göra det möjligt.

A broad range of organizational tools