Om oss

Så här beskriver Values grundare Jan H. Mattson verksamheten:

”Drivkraften är att skapa en mänskligare tillvaro genom att inspirera att söka de djupaste idealen och omsätta dem i praktiskt handlande. Vi erbjuder verktyg för att återskapa en värderingsdriven verksamhetskultur, där medarbetarnas känsla av djup mening i arbetet ger energi åt utvecklingen. ”

Vi är ett Lundabaserat företag som arbetar med utveckling av organisationer, grupper och individer utifrån värderingar.

Alla våra processer är kvalitetssäkrade och forskningsbaserade.

Våra konsulter och facilatorer arbetar i enlighet med vår Code of Conduct.

Vi har ett dynamiskt värderingsperspektiv – värderingar förändras och utvecklas över tid.

Individer är alltid subjekt, aldrig objekt! Hos oss definieras man inte som en färg, ett djur, en bokstav eller något annat.

Beroende på kundens behov, skräddarsyr vi ett upplägg som även kan innefatta exempelvis ledarskapsutveckling, scenarioplanering, strategisk utveckling och värdegrundsarbete.