Vad är Value.Online?

Individuell och organisatorisk utveckling är avgörande både för våra personliga liv och våra företag. Även om det finns många verktyg tillgängliga för att uppnå och förbättra resultat är arbete med värderingar en av de mest effektiva.

Vårt unika verktyg Value.Online är ledande inom området organisatoriskt och individuellt värderingsarbete. Så hur kan det hjälpa dig att höja motivationen, förbättra arbetsmiljön och öka effektiviteten i din verksamhet? Vad är Value.Online egentligen?

Det är en process för att identifiera dina värderingar

Vår unika metod kan hjälpa dig att få klarhet kring dina personliga värderingar, vilket kan bidra till ökad motivation, självinsikt och samstämmighet mellan individen och organisationen, vilket i slutändan leder till en bättre arbetsmiljö, ökat engagemang och förbättrade resultat.

Som certifierad facilitator kommer du att kunna guida individer, team och organisationer genom denna unika process och erbjuda dem ett nytt förhållningssätt till personlig och organisatorisk utveckling.

Det är ett unikt värderingsranknings-verktyg

Vårt system är både sofistikerat och lättanvänt. Med vårt molnbaserade verktyg Value.Online kan du rangordna dina värderingar utifrån deras betydelse för dig. Det interaktiva systemet väger individuella värderingar mot varandra, och processen bygger på forskning och teorier av Milton Rokeach, Brian Hall, Abraham Maslow, Shalom H. Schwartz med flera.

Vår databas innehåller de 128 mest förekommande personliga värderingar över hela världen, var och en definierad och presenterad med tre synonymer. Detta innebär att Value.Online-processen täcker nästan 400 värderingar och gör det till det mest sofistikerade systemet av sitt slag i världen.

Rankningen genererar flera personliga kartor som används i nästa steg. Dessa kartor bygger på forskning och teorier om medvetande, vuxenutveckling och mer av Erik H. Erikson, Jean Piaget, Robert Kegan, Abraham Maslow, Lawrence Kohlberg, Frederic Laloux, Bill Torbert och andra.

  • Tar endast 30 minuter 
  • Väger 128 unika värderingar mot varandra
  • Funkar effektivt för alla
  • Baserat på vetenskaplig forskning

Det är att samskapa framtiden

Value.Interact är platsen där facilitatorer, forskare, organisationer och klienter samlas för att dela sina erfarenheter, lära av varandra, växa som yrkesverksamma och individer, och utveckla sina processer och produkter för att skapa en värderingsbaserad framtid för individer och organisationer.

community

The process: an overview

Everything we do is based on three steps: Rank, Map and Act. The process is easy to apply and adapt to your needs, whether about significant organizational changes or personal development.

Want a deeper dive?

Out Point of Value – An Introduction is a publication for those who want to know more about values and are curious about how our tool Value.Online works.

One Day to Value Congruence: For team and organizations

How is it done?

We have a well-proven workshop process for working with teams and organizations. But every organization is unique. So we consider the needs and circumstances of each organization and can customize the process as needed.

What happens before the workshop?

  • We meet with the participants to present the process and answer questions. This takes about 30 minutes.
  • Participants rank their personal values using our Value.Online system. We do this about a week before your workshop.

How does the workshop day work?

  • In groups of three, we develop mapping and insight into personal values.
  • Individuals present on how they prefer to work in groups and what relationships and roles they’re comfortable with.
  • We rank the group’s shared priorities and behaviors based on the group’s assignments and goals. We then discuss and decide on 3–5 values that should be guiding the team’s actions.
  • We discuss and strategize how they should be implemented and followed up in everyday actions.

What’s the follow-up?

A few months after the workshop, we have 2–3 hours with the team and make a new ranking of the common values. This lets us coach and offers tips and suggestions to work more effectively and address any issues.

Background

Teams often make a mistake from the beginning. They create rules for the group before knowing each other’s values or clearly articulating what these rules mean.

We reverse that process.

A prerequisite for the team to successfully agree on norms that everyone commits to and promotes for new employees and customers is to start with the group as individuals. Only when each individual has insight into and can convey their personal values and motivations to the group can the journey towards congruence begin.

The concept of value congruence means that the values of the employees and the organization are consistent in a group and organizational context. Value congruence is the prerequisite for creating a collaborative culture in the workplace or in the association and is the key to increased motivation, a better work environment and an efficient business.