Vill du bli facilitator?

katarina scott circular

Value.Online Facilitator
Katarina Scott

Facilitatorutbildning är till för dig som är passionerad för att hjälpa andra att utforska och praktisera sina värderingar. Kanske är du en konsult eller coach som letar efter ett verktyg för att kunna erbjuda dina klienter något mer, eller en ledare som systematiskt vill bygga en samarbetsinriktad teamkultur i ditt företag. Eller så arbetar du med HR och vill använda vårt värderingsverktyg och vår metodik för att effektivt samordna personliga och organisatoriska värderingar genom ett ledarskapsprogram. Oavsett din bakgrund eller syfte kan facilitatorutbildning hjälpa dig att göra det möjligt.

Boka ett samtal med en av oss för att få mer information!

Value.Online Facilitator
Erica Elam

Untitled_Artwork-3 2

Value.Individual

Identifiera dina värderingar och utveckla en känsla av meningsfullhet

Att utöva personliga värderingar ger en känsla av mening och skapar inre motivation. Klarhet och kunskap om ens personliga värderingar stärker självkänslan och gör det lättare att prioritera och fatta medvetna beslut.
Ledare som har insikt i sina personliga värderingar och organisationens värderingar uppfattas som mer trovärdiga och har lättare att fatta beslut. Därför bör värderingskongruens alltid börja med individen.

Vem är Value.Individual för?

Alla som arbetar en-mot-en, till exempel chefer som gör utvärderingar, mentorer, coacher, HR-personal, osv.

Untitled_Artwork 10

Value.Team

Uppnå gruppharmoni och motivation

Teamkultur representerar ett teams förväntade beteende och prioriteringarna. Team är nyckelbyggstenar i att uppnå värderingskongruens mellan individen och organisationen.

När individer känner sig bekväma och samstämda i ett team har de möjlighet att utöva sina värderingar. Detta skapar mening och inre motivation, och anställda trivs på sin arbetsplats. Men när teamets värderingar hamnar i obalans lider alla. Människor kanske ogillar sitt arbete, personalomsättningen kan påverkas negativt och teamets produktivitet kan sjunka.

Grundkrav:

Value.Individual-certificiering

Vem är Value.Team för?

Team-coachar, OD-konsulter, chefer, projectledare, HR-personal och så vidare.

Untitled_Artwork-2 2

Value.Organisation

Definiera organisationsvärderingar som spelar roll

Metoden innebär input från utvalda externa och interna intressenter. Genom intervjuer och storytelling skapas ett uppsättning värderingar/principer som organisationen kan använda som riktlinjer i sitt fortsatta arbete. 

Intressenternas externa perspektiv etablerar en standard att arbeta efter i alla interaktioner, ett förhållningssätt att vara stolt över och kunna ta ansvar för. Denna process av samskapande kan också samla intressenter och team. Alla är inkluderade, alla hörs, och det finns en vilja att ta ansvar för sitt eget beteende. Value.Organisation är en upplevelsebaserad process anpassad till din organisations specifika situation och behov.

 

Vem är Value.Organisation för:

Erfarna konsulter inom organisationsutveckling, chefer, teamcoacher, HR-personal och liknande yrkesgrupper med betydande erfarenhet av att arbeta med team och organisationer.

Generic Lab image 7

Så här fungerar det

Våra utbildningar är erfarenhetsbaserade

Våra utbildningar är utformade för att du ska öva på att handleda andra under ledning av en erfaren tränare. Du lär dig genom att prova. Med återkoppling från dina kollegor, testklienter och dina egna reflektioner kommer du snabbt bygga upp både förmåga och självförtroende som handledare. Efter några veckor är du redo att själv börja handleda andra.


Tid och Plats

Våra Value.Individual och Value.Team-träningar startar varje månad så snart vi har tre eller fler sökande.

Förberedelser inför Value.Individual och Value.Team:

Innan utbildningens första dag kommer en master trainer att handleda dig individuellt två gånger, med en tidsåtgång på cirka 1,5–2 timmar per session. Datum och tidpunkt bestäms mellan dig och din master trainer. Du kommer även få möjlighet att diskutera kursens struktur, övningar, hemuppgifter och få svar på eventuella frågor du har.


Kursomfattning för Value.Individual

Kursen omfattar cirka 25–30 timmar och inkluderar:

 • 4 onlineträffar med ledning av en master trainer.
 • 3 hemträffar med de andra kursdeltagarna mellan de olika onlineträffarna.
 • 3 handledningsövningar med dina egna testklienter mellan de olika onlineträffarna.

OBS: Tiden och frekvensen för de olika onlineträffarna kan ändras i överenskommelse med andra deltagare och handledare.

Ackrediterad av ICF

Den certifierade Value Facilitator-utbildningen är ackrediterad av ICF och ger dig 13 CCE-poäng och 11 RD-poäng, som kan användas för att förnya en ICF-certifiering.

Pris:

 • Value.Individual: €1800.
 • Value.Individual + Value.Team: €2200 om du gör båda samtidigt.
 • Lägga till Value.Team till en tidigare avklarad Value.Individual gjord efter 2018: €600.
 • Lägga till Value.Team till en tidigare avklarad Value.Individual gjord innan 2018: kontakta oss.
 • Value.Organisation: kontakta oss för en offert.

Kursomfattning för Value.Team

Samma som för Value.Individual med tillägg av två ytterligare sessioner på 2 timmar samt hemuppgifter.

 

Kursinnehåll

Value.Online-metoden består av tre integrerade delar, som alla kommer att behandlas under utbildningens gång:

 • Värderingsfilosofi
 • Faciliteringsprocess
 • Verktyget
 

Under kursen kommer du att lära dig filosofin och teorierna bakom faciliteringsprocessen. Du kommer även att få en lista över aktuell forskning och litteratur som du kan fördjupa dig i. Genom gruppövningar och individuell träning kommer du att lära dig de olika stegen i faciliteringsprocessen och hur du arbetar med individer och team, vilket också finns tydligt beskrivet i facilitatormanualen. Slutligen kommer du att lära dig hur. man använder Value.Online-verktyget.

Kursmaterial inkluderar:

 • Value.Online-resultat för testklienter tillhandahålls som en del av kursen.
 • En facilitatormanual med bakgrund och teorier, detaljerad beskrivning av faciliteringsprocessen, förslag på layouter, mallar och detaljerad instruktion för Value.Online-verkyget.
 • PowerPoint-presentationer
 • Efter avslutad kurs erbjuds du halva priset på en rankning vid första köpet
 

Boka ett informationsamtal

Boka ett samtal om du vill veta mer om våra utbildningsprogram för att bli en certifierad Value.Online-facilitator.