Läs om andras resor
Berätta om din egen

“Många entreprenörskapsprogram är om entreprenörer och inte för entreprenörer. Vi arbetar med ett program för entreprenörer och tillämpar värderingsrangordningar för att ge studenterna en bättre förståelse för sig själva.”

Thomas Blekman, medgrundare av Global School for Entrepreneurship baserad i Nederländerna, uppmuntrar sina elever att starta ett eget företag från dag 1 och använder Value.Online för att hjälpa dem att besvara frågor som “Varför vill jag arbeta här och vad vill jag uppnå?” med utmärkta resultat.

“Med värderingsrankningen har vi ett systematiskt sätt att vägleda och hjälpa människor att gå vidare med sina idéer.”

Som både projektledare för ett program för framtida chefer och affärsutvecklare i Vetlanda kommun har Heléne Gustavsson skapat sin egen modul baserad på Point of Value-rangordningen, där hon främst fokuserar på värderingskartan och livskompassen

“Vi vill relatera till människor i kris och därigenom lära oss av dem vad de behöver, inte berätta för dem vad de ska göra. Och det är den nedifrån-upp-process.”

Mervat Al Sayed, certifierad Value.Online-facilitator, implementerade verktyget medan hon arbetade med Common Space Initiative, ett syriskt fredbyggande projekt, samt en libanesisk NGO. Hennes mål var en nedifrån-upp-process, där storytelling spelade en stor roll.

“När man är i den åldern då man utvecklas i en sådan snabb takt och fattar många viktiga beslut i livet är det till stor nytta att känna till sina grundvärderingar.”

På Hedda Andersson-gymnasiet i centrala Lund har rektor Malin Dahlgren använt Value.Online-processen med både personal och elever för att hjälpa till att utveckla elevernas förmåga att arbeta tillsammans, vara kreativa och utvecklas i sina roller som ledare. Skolan har en entreprenöriell profil och uppgiften att delta i samhällsutvecklingen är av stor betydelse.

“Jag har alltid varit intresserad av värderingsstyrt ledarskap, och någonstans längs vägen hittade jag Point of Value och det har varit ett framgångsrikt samarbete från allra första början.”

Imse Spragg Nilsson har sin bakgrund inom Scoutrörelsen och är nu projektledare för ett utbildningsprogram inom Scaouterna som kallas Värderingsdrivet ledarskap. Programmet hjälper elever att upptäcka och utveckla sin egen individuella ledarstil med hjälp av Value.Online.

community

Dela dina egna berättelser på Value.Interact