Untitled_Artwork 10

Value.Team

Uppnå gruppharmoni och stärk motivation

Teamkultur omfattar förväntade beteende och prioriteringarna inom ett team. Team är viktiga byggstenar för att uppnå värderingskongruens mellan individen och organisationen. När individer känner sig bekväma med och är överens inom ett team har de möjlighet att praktisera sina värderingar. Detta skapar mening, inre motivation och jobbtillfredsställelse, vilket i slutändan leder till en levande och utvecklande arbetsplats. Men när teamets värderingar hamnar i obalans lider alla. Medarbetare kan ogilla sitt arbete, personalomsättningen kan påverkas negativt och teamets produktivitet kan sjunka.

Vem är det till för?

 • OD-konsulter
 • chefer
 • team-coachar
 • HR-personal
 • etc.

En dag för värderingskongruens för team

Hur fungerar det?

Vi har en beprövad workshop-process för att arbeta med team och organisationer, men varje workshop är unik, så vi tittar på er organisations förutsättningar och anpassar processen efter era behov.

Vad händer innan workshopen?

 • Vi träffar deltagarna för att presentera processen och besvara frågor. Detta tar cirka 30 minuter. 
 • Deltagarna rangordnar sina personliga värderingar med hjälp av vårt Value.Online-verktyg. Vi gör detta cirka en vecka före er workshop.
IMG_0495
IMG_0496

Hur fungerar workshopen?

 • I grupper om tre arbetar vi kring kartläggningen av deltagarnas personliga värderingar. 
 • Individer presenterar hur de föredrar att arbeta i grupper och vilka relationer och roller de är bekväma med. 
 • Vi rangordnar teamets gemensamma prioriteringar och beteenden baserat på teamets uppgifter och mål. Vi diskuterar och bestämmer sedan 3–5 värderingar som ska styra teamets handlingar. 
 • Vi diskuterar och och lägger upp en strategi för hur de ska genomföras och följas upp i vardagen. 

Några månader efter workshopen har vi 2–3 timmar med teamet och gör en ny rangordning av de gemensamma värderingarna. Detta låter oss coacha teamet och erbjuda tips och förslag för att arbeta mer effektivt och hantera eventuella problem.

Bakgrund

Team gör ofta ett misstag från början. De skapar regler för gruppen innan de känner till varandras värderingar eller tydligt uttryckt vad dessa regler betyder. Vi vänder på den processen.

En förutsättning för att teamet ska kunna enas om normer som alla är överens om och delar med sig av till nya medarbetare och kunder är att börja med gruppens individer. Först när alla har insikt i och kan förmedla sina personliga värderingar och motivationer till gruppen kan resan mot värderingskongruens börja.

Konceptet värderingskongruens innebär att medarbetarnas och organisationens värderingar är konsekventa i en grupp- och organisationskontext. Värderingskongruens är förutsättningen för att skapa en samarbetskultur på arbetsplatsen eller i föreningen och är nyckeln till ökad motivation, en bättre arbetsmiljö och effektivt företagande.

Hejsan, Ola Olsson

Managing Director på Primozone AB

Ola Primozone

“Det är teamet som möter kunden och är avgörande för kundmötet, så vi behöver team som förstår varandra och kan kommunicera … Något hände i processen, vi upptäckte våra egna och våra kollegors motivationer och det fanns tid att tänka. Det var ibland känslosamt och många var ovana vid att prata om sig själva, men vi kom närmare varandra på väldigt kort tid. Vi blev mer insiktsfulla och konkreta i våra arbetsrelationer och hur vi pratar med varandra.”

Söker du en facilitator?

Det finns över 300 certifierade Value.Online-facilitatorer runt om i världen som är redo att ge dig verktygen du behöver för att förbättra ditt välbefinnandet och uppnå bättre resultat på både individuell, team- och organisationsnivå. 

Hitta een facilitator som är rätt för dina behov i vår databas.

Vill du bli facilitator?

Är du en ledare som vill förbättra arbetsplatsen i din organisation? Eller en coach som söker nya verktyg att erbjuda dina klienter? Kanske arbetar du inom HR och är intresserad av att uppnå värderingskongruens inom din organisation? Bli en av hundratals certifierade Value.Online-facilitatorer runt om i världen genom att anmäla dig till en av våra utbildningar.