Value.Lab

Ta nästa steg: Skapa framtiden tillsammans

Value.Lab är ett månatligt forum för samskapande av nya processer, produkter, verktyg och tillämpningar, där vi utforskar tankar och idéer med ett experimentellt och innovativt förhållningssätt. De två timmar långa, interaktiva sessionerna online behandlar specifika teman som relaterar till värderingsarbete i olika sammanhang i vårt ekosystem. 

Antalet deltagare är begränsat till 12, så det är först till kvarn som gäller. Vid hög efterfrågan är vi glada att planera fler Value.Labs på samma ämne. Vårt syfte är att inkludera deltagare från olika typer av företag och områden som bidrar med olika perspektiv till samtalet. Är du nyfiken på en eller flera av våra Value.Labs och vill delta? Ansök genom att klicka på knappen under det Value.Lab som du är intresserad av så kontaktar vi dig.

Kommande Value.Labs

June 14, 2023

Generic Lab image 4

Mini Cultural Due Diligence

Agneta Lundgren & Bobby Forshell

På vilket sätt skulle M&A, expansion och/eller nedskärningar kunna dra nytta av värderingsarbete?

July 11, 2023

Generic Lab image 9

Smart Recruiting, Retraining and Promotion

Jane Cox & Bobby Forshell 

Finns det sätt att stödja framgångsrik rekrytering? Hur skulle det se ut? Ska man rekrytera för homogenitet eller heterogenitet när det gäller värderingar?

July 12, 2023

Generic Lab image 4

Mini Cultural Due Diligence (SE)

Agneta Lundgren & Bobby Forshell

På vilket sätt kan M&A, expansioner och/eller nedskärningar dra nytta av arbete med värderingar?
(In Swedish)

August 16, 2023

Generic Lab image 5

Client follow-up after facilitation

Agneta Lundgren

Olika sätt att personlig och/eller automatisk uppföljning av en facilitering för att stödja en utvecklingsprocess och ett fortsatt intresse för värderingsarbete.

September 14, 2023

Generic Lab image 6

Winning teams in sports and organisations

Carina Vinberg

Hur kan lag – både inom idrott och organisationer – uppnå bättre resultat med hjälp av värderingsarbete?

October 24, 2023

Generic lab image 10

Values and Young Entrepreneurs

Mahmoud Ramadan

Unga entreprenörer möter utmaningar på sin väg mot framgång som kan sätta deras tro och övertygelser på prov. Vissa kämpar vidare medan andra inte gör det, beroende på deras värderingar. I dagens “VUCA-värld” är personliga värderingar och samstämmighet med teamets värderingar avgörande för att förbättra prestationen för unga entreprenörer. Denna samstämmighet kan ge riktning och syfte i en ständigt föränderlig miljö, vilket hjälper entreprenörer att fatta bättre beslut och navigera komplexa sammanhang.

November 15, 2023

Generic lab image 11

Building Trust

Bobby Forshell & Agneta Lundgren

Delade värderingar spelar en avgörande roll för att främja förtroende. Att bygga förtroende är en ömsesidig process, och när vi får andra att känna sig betrodda skapar det en sluten återkopplingskrets. Förtroende är en produktiv kraft som stärker relationer och främjar samarbete. 
Detta Value.Lab ges på både svenska (09.00-11.00 CET) och engelska (4-6pm CET).

Value.Calendar 2

Kolla vår kalender för fler evenemang

Vår evenemangskalender erbjuder massor av möjligheter för dig att delta i evenemang och workshops, och samarbeta för att skapa framtidens värderingsvärld.