Upptäck dina värderingar

Höj din motivation
Stärk din organisation

Vad är Value.Online?

Value.Online är ett unikt verktyg som certifierade facilitatorer kan använda för att stödja individer, team och organisationer i att uppnå värderingskongruens, vilket ökar motivationen, förbättrar livskvaliteten och arbetsmiljön och leder till bättre resultat. Point of Value erbjuder facilitatorutbildning, en interaktiv plattform för utbyte och samskapande, samt möjligheten att delta i utvecklingen av denna unika process. Dessutom kan du prova en förenklad version av processen med Value.Try.

Vad vi erbjuder

Facilitatorutbildning
Value.Individual

Lär dig om vår grundläggande steg-för-steg-process för att få djupare insikt om dina värderingar och utvecklas på ett personligt plan.

Facilitatorutbildning
Value.Team

Uppnå värderingskonguens genom att prioritera ditt teams värderingar och definiera gemensamma arbetsprinciper.

Facilitatorutbildning
Value.Organisation

Value.Organisation är samskapande process för etablera ett företags kärnvärden med ett utifrån-och-in-perspektiv.

Value.Lab

Delta i ett av våra Value.Labs för att utforska tankar och idéer och samarbeta för att skapa nya processer, produkter, verktyg och applikationer.

Value.Interact

Value.Interact är platsen för för kreativt tänkande, gemensamt utforskande av idéer, nätverksmöjligheter och samarbete.

Value.Try

Prova vårt rangordningsverktyg Value.Try för en kort, enkel introduktion till rangordningsprocessen

Vad skiljer oss från andra?

En unik, praktisk metod för personligt och organisatoriskt värderingsarbete med mätbara resultat

  • Genom storytelling och samtal hjälper vi dig att utforska och fördjupa din koppling till dina egna och andras värderingar.
  • Vår konkreta och välbeprövade faciliteringsmetod förbättrar värderingskongruensen mellan individer och mellan individer och team/organisationer.
  • Vi skiljer mellan personliga värderingar och normativa värderingar
  • Vi har utvecklat ett unikt interaktivt system för värderingsrangordning som gör det möjligt för dig att kartlägga vad som verkligen är viktigt i ditt liv. 
  • Vår utmanande utifrån-och-in-process skapar organisatoriska värden som betyder något.

Över

300

certifierade
facilitatorer

Tillgänglig på

13

olika språk

Mer än

55.000

användare 
världen över

Vilken väg är bäst för dig?

Det finns många sätt att påbörja din värderingsresa. Som yrkesutövare kan du utbilda dig till facilitator, som individ kan du börja med en testrangordning, och som organisation kan ni får hjälp med skräddarsydda lösningar.
Vi är här för att hjälpa och guida dig på din personliga värderingsresa, liksom värderingarna för ditt team och organisation. Hör av dig så hittar vi den ultimata lösningen för just dig.

For teams

Kick-start for new teams & projects

Give the new team the right conditions to win.

The value-driven board

Give your board the right conditions to lead a value-driven organization.

Know your team's values

Before values alignment between the individual and the organization can happen, it's essential to develop a culture of trust and communication.

For organizations

Recruiting

Get help placing people with values that align to your needs.

Organizational values & culture

Deliberately create a culture that supports the purpose, strategies and goals of the business.

Cultural Due Diligence

Consciously create a new organizational culture at times of big change.

Know your organization's values

Help people harmonize their values and actions to the organization's purpose.